PSEC jest stowarzyszeniem otwartym na wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w pracę na rzecz stowarzyszenia. Zrzeszamy szeroko pojęte środowisko compliance i AML, prawników i praktyków, w tym studentów i absolwentów.

PSPB zrzesza przedstawicieli różnych środowisk, branż i zawodów, nie reprezentuje jednak interesów żadnej grupy a doświadczenie Członków pragnie wykorzystać w celu poprawy systemu prawnego. Spełnienie tego ambitnego celu wymaga tego, aby wszyscy Członkowie aktywnie uczestniczyli w pracach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a jego Członkowie działają nieodpłatnie.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie think-tanku, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich członków w celu edukacji i tworzenia merytorycznych analiz, raportów i opinii.